Interdyscyplinarne czasopismo naukowe „Kultura i Wartości” jest kwartalnikiem wydawanym przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Czasopismo ukazuje się wyłącznie w wersji internetowej. Publikuje teksty z zakresu filozofii kultury, filozofii dziejów, aksjologii, etyki, estetyki oraz innych dyscyplin naukowych – takich m.in. jak kulturoznawstwo, socjologia teoretyczna, historia, politologia i psychologia –  badających  z różnych perspektyw problematykę kulturowo-historycznych uwarunkowań człowieka. Prezentuje  również omówienia i recenzje polskich oraz zagranicznych publikacji, które dotyczą tej problematyki. Zamieszcza też dyskusje i komentarze do tekstów opublikowanych na łamach „Kultury i Wartości”. W skład Rady Naukowej czasopisma weszły osoby reprezentujące polskie i zagraniczne ośrodki naukowe (Belgia, USA, Litwa, Ukraina). Czasopismo publikuje teksty w języku polskim, angielskim lub niemieckim. W marcu 2012 ukazał się pierwszy pełny numer kwartalnika

http://kulturaiwartosci.umcs.lublin.pl

Reklamy

%d blogerów lubi to: