Książki

  1. Leszek Kopciuch, Człowiek i historia u Nicolaia Hartmanna, Wyd. UMCS, Lublin 2007.
  2. Honorata Jakuszko, Leszek Kopciuch (red.), W kręgu zagadnień filozofii XVII wieku, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Wydawnictwo Olech, Lublin 2009 .
  3. Leszek Kopciuch, Wolność a wartości. Max Scheler – Nicolai Hartmann – Dietrich von Hildebrand – Hans Reiner, Wyd. UMCS, Lublin 2010.
  4. Honorata Jakuszko, Leszek Kopciuch (red.), Człowiek w kontekstach kulturowych i historycznych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012.
  5. Leszek Kopciuch (red.), Studia nad filozofią Nicolaia Hartmanna z bibliografią polskich przekładów i opracowań po roku 1945, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013.
  6. Leszek Kopciuch (red.), Współczesne i historyczne konteksty wolności, Wyd. UMCS, Lublin 2013.
  7. Leszek Kopciuch, Szkice systematyczne z filozofii dziejów, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014.
  8. Leszek Kopciuch, Tomasz Siwiec (red.), Uzasadnianie w aksjologii i etyce w badaniach polskich i zagranicznych, Wyd. UMCS, Lublin 2014.
  9. Leszek Kopciuch (red.), Filozofia a praktyka, Wyd UMCS. Lublin 2015.
  10. Leszek Kopciuch, Kryzysy, kreatywność i wartości, Wyd. UMCS. Lublin 2015.

 Studia nad filozofią Nicolaia Hartmanna z bibliografią polskich przekładów i opracowań po roku 1945uzasadnianie okładka

szkice okładka

konteksty wolności okładka

 

 

 

 

 

 

 

w kręgu zagadnień

człowiek w kontekstach okładka